onsdag 27 april 2016

Sorg är individuell


Hej!

Sorg är individuell.
Sorgearbetet är individuellt. 
Min sorg är min sorg.
Sorg är olika från person till person.
I min sorg har jag svårt för de förändringsprocesser det har inneburit när Charolina dog från oss.
 Det uppstår hela tiden olika förlustreaktioner.
Det är tystare, gråare, sorgligare, annorlunda, fantasilösare....
 


Ingenting är som förut. 
Livet är inte som förut.

Sorgen bedövar mej..........
Sorgen tar inte så långa pausar!

Jag gjorde nyligen en resa med en väninna, en golfresa.
Jag grät mycket på den resan.
Motstridiga tankar kom och gick, typ "varför går jag här och spelar golf"?
"Varför är jag här"?
Det är ju Carro som ska göra saker...............inte jag.
Jag är ju hennes mamma, hon är mitt barn.
Hon ska inte dö före mej.

Vår Carro

Vår Carro

Vår Carro

Sorg är ingen sjukdom, men sorg är jobbig att ha.
Yttre faktorer påverkar oss hela tiden miljöer, ljud, musik, bilder, kamrater, listan är oändlig.
Minnen, minnen............minnen.

Det är ett tungt arbete att sörja. Det vet vi.
 
Vår Carro
 
Min lilla, vackra barnatro försvann med Charolinas lidande.
En barnatro klarar inte sådant, åtminstone inte min.
Charolinas läkare på onkologen ringde när Carro dött.
Hon beklagade djup att sjukvården inte klarat att hjälpa Carro med en bra smärtlindring.
Ett totalt misslyckande...........på 2000-talet......
 
Varför fick Du inte livet?
Leva..........

Jag ber inte längre till Gud.
 
Christina